อบรมตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์
โพสโดย admin เมื่อ 14 August 2013 14:00
ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ โดยวิทยากร

ข่าวเพิ่มเติม
ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ โดยวิทยากรจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่