อบรมตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์
admin14 August 2013 14:00
ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ โดยวิทยากร


ข้าราชการตำรวจ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ โดยวิทยากรจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่